Privacyverklaring

Kiria respecteert je privacy

Deze privacy policy is van toepassing op de bescherming van jouw persoonsgegevens en is in regel met de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die van kracht is sinds 25 mei 2018.

Verzameling en registratie van persoonsgegevens

Kiria registreert je persoonsgegevens doordat je je aanmeldt voor een individuele sessie. Je verstrekt zelf de gevraagde gegevens.

Op je cliëntfiche vermelden wij je naam, je adres, je telefoonnummer en e-mailadres; om in te schrijven in het cliëntenbestand. Om te kunnen factureren vragen wij tevens jouw praktijkgegevens. De gegevensverwerving gebeurt aan de hand van standaard (inschrijf)formulieren en worden vertrouwelijk behandeld.

Overeenkomstig de wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992, het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 en de General Data Protection Regulation (GDPR) die op 25 mei 2018 van kracht werd en waaraan alle Europese organisaties zich moeten houden inzake persoonlijke gegevens, heb je te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen.

 

Gebruik van je gegevens

Je gegevens worden enkel gebruikt om onze dienstverlening optimaal te laten verlopen:

 • Voor boekhouding, betaling, facturatie
 • Voor mailing via e-mail
 • Om te bellen in dringende gevallen voor annulering of verplaatsing van individuele sessies

Je gegevens worden veilig bewaard en niet gedeeld met derden.  Ze kunnen intern gebruikt worden voor statistische doeleinden.

 

Vertrouwelijke informatie

In individuele sessies verschaf je in het intakegesprek mogelijk gevoelige informatie over je gezondheid, je levenswijze en leefomgeving. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden en blijven strikt vertrouwelijk.

 

Communicatie over persoonsgegevens

kiria wordt vertegenwoordigd door Ria Imbrechts, zij is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Iedere communicatie hieromtrent kan gevoerd worden met:

Ria Imbrechts

Tervuursesteenweg 188

3001 Heverlee

0473/26 92 21

info@kiria.be

Wil je inzage in je persoonlijke gegevens of wil je wijzigingen aanbrengen, dan dien je samen met je verzoek, je te legitimeren door een kopie van je identiteitskaart. Indien je verzoek terecht is, zal kiria je verzoek inwilligen.

 

Je hebt de mogelijkheid klacht in te dienen bij de privacycommissie via https://www.privacycommission.be/nl of via de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

 

Cookies op de website

Zoals de meeste websites gebruikt onze website cookies om van jouw bezoek een aangename ervaring te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op jouw computer geplaatst worden wanneer je websites bezoekt.

Onze cookies helpen ons:

 • De website te laten werken zoals jij verwacht;
 • Jou een login te besparen telkens je de website bezoekt;
 • De snelheid en veiligheid van de website te verbeteren;
 • Bij onze marketing

 

Wij gebruiken cookies NIET om:

 • Persoonlijke informatie te bekomen over jou;
 • Gevoelige informatie in te winnen;
 • Gegevens door te spelen aan adverteerders;
 • Persoonsgegevens te delen met derden

 

Wij gebruiken Google Analytics en Mailchimp om bezoekerstatistieken te consulteren zoals het aantal bezoekers, bezoekduur, geconsulteerde pagina’s enz.. Dit helpt ons om onze site te verbeteren en onze dienstverlening nog te verbeteren.

Deze ‘analytics’ programma’s leren ons ook hoe bezoekers op onze site beland zijn (bv. Via zoekmachine) en of zij hier reeds vroeger geweest zijn.